Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swoje 1,5% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Badania rynku

Fundacja realizuje badania rynku oferując szeroki zasób narzędzi i uznanych metod. Dobierając metody badawcze oraz grupy docelowe, kierujemy się nie tylko poprawnością metodologiczną ale mamy również na uwadze optymalizację kosztów oraz czas realizacji badania. Nadzór nad ich przebiegiem sprawuje Rada Naukowa, która opiniuje projekty oraz przygotowuje publikacje i raporty z przeprowadzonych działań. Ponadto gwarantujemy szerokie spektrum grup docelowych (losowe próby ogólnopolskie, próby zagraniczne oraz wąskie próby celowe). Nasze badania realizujemy w oparciu o różne techniki badawcze m.in.: rmy.

  • Eksploracyjne badanie jakościowo – ilościowe (U&A)
  • Community Online
  • Testy konceptów i produktów
  • NPS (Net Promoter System)

Oferujemy Partnerom i Beneficjentom Fundacji możliwość pozyskania rzetelnych i kompleksowych informacji na temat rynku weterynaryjnego m.in. w zakresie oceny metod leczenia, opinii na temat suplementów diety dla zwierząt czy usług medycznych i pielęgnacyjnych. Badania gwarantują również dostęp do obiektywnej wiedzy na temat żywności oraz produktów i akcesoriów dla czworonogów, pozyskanej od ekspertów, naukowców lub innych podmiotów związanych z ich życiem (kliniki weterynaryjne, schroniska, profesjonalni hodowcy). 

Kolejna propozycja współpracy opiera się na przekazaniu Klientowi kompleksowego opisu grup docelowych (B2B,B2C), obejmującego m.in. takie aspekty jak: cechy demograficzne, styl życia, postawy i opinie, czy doświadczenia konsumenckie. Możemy również zapewnić użyteczną informację zwrotną od potencjalnych użytkowników na temat nowych konceptów, idei, pomysłów, innowacyjnych produktów i metod komunikacji, związanych ze światem zwierząt. 

Fundacja kreuje pomysły na badania wraz z Radą Naukową, partnerami i sponsorami, będąc jednak otwarta na koncepcje Klientów. Pozyskana obiektywnie wiedza, wraz z zastosowaniem uznanych metodologii i standardów badań pomaga naszym Partnerem i Beneficjentom w podejmowaniu trafnych decyzji i prowadzeniu skutecznych działań. W trakcie współpracy skupiamy się na wzajemnym zaufaniu w relacjach biznesowych, przestrzegając jednocześnie rygorystycznych standardów badań.

Wesprzyj leczenie zwierząt