Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swoje 1,5% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Fundację Towarzystwo Weterynaryjne z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 11, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne.Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.
Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem hakerskich działań.Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Fundację Towarzystwo Weterynaryjne i fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.
Copyright © 2016 Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne

Wesprzyj leczenie zwierząt