Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040

MISJA

LECZENIE ZWIERZĄT

ludzi pozostających w trudnej sytuacji materialnej

EDUKACJA

na temat życia i zdrowia zwierząt

PROWADZANIE BADAŃ

na rzecz poprawy jakości życia zwierząt

Wesprzyj leczenie zwierząt