Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040

Wspieraj leczenie cierpiących zwierząt

Kampania w trakcie. Styczeń - kwiecień 2022

Cel akcji:

Pomoc materialna i finansowa dla zwierząt i ich ubogich opiekunów, poprzez leczenie, badania, profilaktyka, sterylizacja, zwierząt domowych. Realizowanie pomocy poprzez Bank Karmy, dostarczając żywność dla zwierząt z ubogich domów, w ten sposób odciążając budżet domowy. Edukacja w zakresie problematyki procesów leczenia, rozpoznawania chorób, eliminacje cierpienia zwierząt.

Czas trwania:

styczeń - luty 2022

Wsparcie medialne:

Animal Expert Rynek Zoologiczny Praktycznie o Weterynarii

Patroni kampanii:

Animal Expert Rynek Zoologiczny Praktycznie o Weterynarii MZA Halo Warszawa WKD
Wesprzyj leczenie zwierząt