Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swój 1% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Projekt Towarzystwo na pomoc zwierzętom NICZYIM’

Opieka nad zwierzętami, w tym bezdomnymi czworonogami stanowi priorytet Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Szczególnie bliskie są nam działania ukierunkowane na zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt. Temu zjawisku zapobiega powszechna kastracja i sterylizacja zwierząt bezdomnych i wolnożyjących.

 

Planujemy :

Sterylizacje oraz kastracje ok 50 kotów. W tym celu współpracownicy i wolontariusze Towarzystwa, będą prowadzić działania zmierzające do jak największej liczby wyłowionych kotów bezdomnych.


Często wyłowione zwierzęta do sterylizacji lub kastracji są chore. W związku z tym, przed planowanym zabiegiem, zwierzęta zostaną wyleczone. Planujemy zakup leków i akcesoriów medycznych (np. środków opatrunkowych) potrzebnych do opieki nad chorymi kotami z terenu m.st. Warszawy. Planujemy objęcie leczeniem 20 zwierząt.


Towarzystwo planuje zakup pokarmu dla kotów, zarówno dla tych leczonych jak i wolno żyjących, które bez jedzenia nie poradzą sobie. Planujemy zakupić około 25 kg karm leczniczych. Zakupiona karma zostanie rozdzielona między potrzebujące zwierzęta.

 

W ramach opieki nad zwierzętami konieczne jest posiadanie ogromnych ilości żwirku, tak by mogły przechodzić rekonwalescencje w higienicznych warunkach. Fundacja planuje zakup ok 100 kg żwirku.

 

Projekt potrwa do końca grudnia 2018 roku.

Wesprzyj leczenie zwierząt