Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040

Zwierzęta też czują ból. 3 Edycja.

Kampania "Zwierzęta też czują ból" 2020 miała na celu uwrażliwienie na cierpienie zwierząt, edukowanie w zakresie rozpoznawania bólu, działania infromacyjne i edukacyjne.

Kamoania była szeroko rozpowszechniana w prasie branżowej, w mediach ATL w outdoor i digital, na stronach intenetowych fundacji, blogach, grupach, social mediach.

Cel akcji:

Kampania "Zwierzęta też czują ból" 2020 miała na celu uwrażliwienie na cierpienie zwierząt, edukowanie w zakresie rozpoznawania bólu, działania infromacyjne i edukacyjne.

Czas trwania:

1 styczń 2020 - 30 kwiecień 2020

Wsparcie medialne:

Rynek Weterynaryjny, Animal Expert, Dog&Sport.
Wesprzyj leczenie zwierząt