Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
W 2022 roku przekaż swój 1% za 2021 rok na leczenie cierpiących zwierząt KRS 0000406362

Czują ból - II edycja kampanii

Druga edycja kampanii, mająca na celu uwrażliwiać odbiorców i edukować w zakresie rozpoznawania bólu u naszych czworonożnych przyjaciół.

Cel akcji:

Edukacja i uświadamianie w zakresie bólu i cierpienia u zwierząt

Czas trwania:

Styczeń - kwiecień 2019
Wesprzyj leczenie zwierząt