Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040

II edycja kampanii "Zwierzęta też czują ból - nie pozwól by cierpiały

Druga edycja kampanii, mająca na celu uwrażliwiać odbiorców i edukować w zakresie rozpoznawania bólu u naszych czworonożnych przyjaciół.

Cel akcji:

Edukacja i uświadamianie w zakresie bólu i cierpienia u zwierząt

Czas trwania:

Styczeń - kwiecień 2019
Wesprzyj leczenie zwierząt