Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040

Bank Karmy

Bank Karmy, to projekt dający olbrzymie możliwości zaangażowania się firm w funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej w Polsce. 

https://www.bankarmy.org/jak-pomagac/darowizny-karmy

Wspierając cierpiące zwierzęta domowe wizerunek przedsiębiorstw  w oczach społeczeństwa ulegnie poprawie, ponieważ podejmowane są  aktywności skierowane  na rozwiązywanie istotnych problemów społecznych tj. cierpienie zwierząt.

Badania przeprowadzone przez PARP XII 2018r pokazują, że zaangażowanie się  mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w działania społeczne na rzecz zwierząt powodują, iż konsumenci w swoich wyborach kierują się zaufaniem do danej firmy, co bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe. 

Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz niesprzedaną żywność dla zwierząt dobrej jakości?

Przekaż ją do BANKU KARMY jako darowiznę bez obciążeń podatkowych i pomóż ludziom będących w trudnej sytuacji zatroszczyć się o ich zwierzęta. 

Prosimy o kontakt z Fundacją Towarzystwo Weterynaryjne, kontakt mailowy: tw@towarzystwoweterynaryjne.org lub telefoniczny: +48 730 330 622.
Wskażemy Ośrodek MOPS lub magazyn, do którego należy przesłać karmę. 

 

Cel akcji:

Bank Karmy – akcja non profit , dotycząca bezpłatnej dystrybucji worków karmy osobom, które są w posiadaniu domowych zwierząt, a pozostają w skrajnie trudnej sytuacji materialnej. Celem statutowym Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne jest pomoc zwierzętom, których właściciele nie radzą sobie na co dzień z pokrywaniem kosztów leczenia lub wyżywienia.

Czas trwania:

Czas trwania nieograniczony, uzależniony od kolejnych dostaw karmy do fundacji

Wsparcie medialne:

https://www.bankarmy.org/jak-pomagac/darowizny-karmy
Wesprzyj leczenie zwierząt